Menu

אינדקס ביתר


Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/index972/public_html/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 177

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/index972/public_html/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/index972/public_html/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 177

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/index972/public_html/includes/application.php on line 539

100,000,000 ₪ כמה מזה לעולם התורה?

ועדת העיזבונות מחלקת מידי שנה 100,000,000 ₪ (מאה מליון שקלים חדשים) למוסדות רבים, חלקם הגדול מוסדות תורה וחסד.כספים אלו אינם כספי מדינה, אלא כספים שתרמו אנשים בארץ ובעולם למדינת ישראל, וכן כספי ירושות שהותירו צוואה מפורשת כי…

בעולם כולו מקובל לתרום למוסדות חינוך רווחה ובריאות כמו לבתי חולים וכדומה, אך דבר של תרומה לישות כמדינה הוא משהו ייחודי שקיים רק במדינת ישראל, לה תורמים אנשים פרטיים מכל רחבי העולם מכספם עבור מטרות רווחה חינוך וחסד.

בשונה מהמילה 'עיזבונות' בה משתמע כי כספים אלו הינם כספי ירושה של גלמודים שנותרו ללא יורשים והמדינה משתלטת עליהם, אין זה נכון, כספים ללא יורשים מושקעים במסלולי השקעה בטוחים על ידי האפוטרופוס הכללי שבמשרד המשפטים עד שיאותרו להם יורשים ואינם מחולקים, הכספים שוועדת העיזבונות מחלקים הינם אך ורק רק תרומות או צוואות, כך הבהירה עו"ד אראלה ילין נציג האפוטרופוס הכללי ביום עיון שערכה ועדת העיזבונות בשבוע שעבר.

לשם כך מחזיק האפוטרופוס הכללי משרדים בארה"ב ובאירופה לקבלת תרומות וירושות בצורה מסודרת המעניקה פטור ממס במדינה בה הם חיים, כאשר התורמים בטוחים שכספים אלו יגיעו לייעודם בפיקוח ממשלתי.

עד לשנת 1990 הוקצו כספי העיזבונות שבידי האפוטרופוס הכללי על פי החלטות ועדת שרים לענייני עיזבונות שבראשה עמד שר המשפטים. בשנת 1990, החליטה הממשלה על הקמת וועדה ציבורית להקצאת כספי העיזבונות.

האפוטרופוס הכללי מטפל בצוואות ותרומות הניתנות לטובת המדינה מידי אנשים שונים. מרבית העיזבונות הניתנים לטובת המדינה הם "עיזבונות מיועדים", דהיינו עיזבונות שהמורישים או התורמים ייעדו אותם לשימוש מסוים, ומיעוטם עיזבונות ללא ייעוד, דהיינו שהתורמים לא קבעו להם ייעוד מסוים. כספים או ירושות שתורמים ייעדו למוסדות מסוימים ונקבע בהם במפורש שם המוסד המוטב לא עוברים דרך וועדת העיזבונות, אלא מועברים ישירות למוסדות דרך האפוטרופוס הכללי.
הממשלה קבעה כי בראש הוועדה הציבורית יכהן שופט בדימוס, והחברים בה יהיו אישי ציבור מתחומים שונים של הקשת הציבורית שימונו על ידי שר המשפטים.

בתפקיד יו"ר הוועדה מכהנת השופטת (בדימוס) תחיה שפירא. כמו כן חברים בוועדה 6-10 אישי ציבור נוספים שאינם בהכרח נמנים על הציבור הדתי - חרדי.
בריטואל קבוע מידי שנה בתקשורת הכללית תוקפים את וועדת העיזבונות על כך שמרבית הכספים מועברים לארגונים חרדיים, אך מה לעשות רוב ארגוני החסד בארץ הוקמו ומנוהלים על ידי הציבור החרדי האמונים על חסד וסיוע לזולת ולכן ארגונים אלו זוכים לתקצוב ותמיכה נכבדת מוועדת העיזבונות.
כספי וועדת העיזבונות אינם מעוברים לאנשים פרטיים אלא אך ורק לעמותות מסודרות עם אישור ניהול תקין בתוקף מרשם העמותות. המטרות להם מעניקה כספים וועדת העיזבונות הינם מגוונות, עבור רכישת ציוד למוסדות חינוך כמו מטבחים, אמבולנסים לארגוני חסד, שיעורי עזר לתלמידים מתקשים, ביגוד לנזקקים, תנורי חימום לקשישים לחורף, נופשונים לילדים חולים, מערכות כיבוי אש לפנימיות, שיפוצים למבני חינוך, ריהוט לבית כנסת וכמעט לכל מטרה.

הויה דלה-רוזה שמגישי הבקשות נאלצים לעבור מתחילה כבר בשלב הגדרת הקריטריונים של הוועדה. בתיאוריה, כמעט כל עמותה (אם היא בת שנתיים ועם תקציב מינימאלי של 100 אלף שקלים לשנה) יכולה לפנות ולבקש מענק מוועדת העיזבונות. בפועל, מי שרוצה להבחן כמועמד לקבלת כספים מוועדת העיזבונות נאלץ להוכיח שהוא אינו סובל מעודף או גרעון תקציבי, לחתום על כל הטפסים ולעבור עליהם שוב ושוב מאחר והוועדה פוסלת בקשות רבות על סמך "שגיאה טכנית". הקריטריונים הנוקשים הביאו לכך שרוב העמותות המגישות בקשה לתמיכה מוועדת העזבונות באופן עצמאי בקשתם נפסלת.

ביורוקרטיה מסובכת, פרוטקציות וסחבת – אלו הן רק חלק מהסיבות לכך שעמותות מעטות פונות לקרן העיזבונות. כמו במוסדות ישראליים אחרים, גם ועדת העיזבונות היא גוף מסורבל המתנהל ללא שקיפות מספקת ובסופו של דבר מקשה על הפונים הפוטנציאליים לפנות אליו. התוצאה: כ-1,500 עמותות בלבד פנו כל שנה בשנתיים האחרונות לקרן העיזבונות, וזאת על אף שמדובר במקור כספי מהימן ונחוץ שביכולתו לסייע לעמותות רבות ושונות ובכך לשפר משמעותית את חיי התושבים בישראל.
בעיה מהותית נוספת היא הגדרתה של הוועדה כגוף מחליט ולא כגוף המבצע. המשמעות: גם לאחר שהכסף אושר, הפונים נאלצים לכתת את רגליהם למשרד ממשלתי כזה או אחר לנסות ולקבלו. אנשי העמותות נעים הלוך ושוב בין הוועדה למשרדים, ממלאים טפסים כמו בסיפור קפקאי ובסופו של דבר ממתינים חודשים ארוכים עד שיוכלו לממש את המענק שאושר להם. אם הכסף שאושר אמור להגיע ממשרד החינוך, למשל, כמעט בלתי אפשרי לקבלו בזמן סביר שכן המשרד חייב לוועדה כספים עוד משנים קודמות.

בהתחשב בנסיבות שתוארו, אין פלא שרק עמותות מעטות יחסית בוחרות לפנות לוועדה. גם בתקופה של מיתון וקושי לגייס תרומות מקרנות ותורמים פרטיים, רוב העמותות עדיין מעדיפות להתרחק מוועדה העיזבונות, לוותר על הכסף החשוב שמוצע להן ולא לחוות דחייה, בירוקרטיה מתישה והמתנה בת שנים לקבלת הכסף.
טעות נפוצה של מנהלי עמותות היא בכך שחושבים שאם רואה החשבון של העמותה חתם על הבקשה לתמיכה או הכין אותה זה יספיק עבורם, אך אין זה כך, רואה חשבון התמחותו היא בהכנת והגשת דוחות כספיים וכל הנלווה לכך לרשויות המיסים ולגורמים הרלוונטיים, אך אינו מומחה בהגשת בקשות לתמיכה לקרנות שזה הוא מקצוע נפרד וייחודי המטופל על ידי אנשי מקצוע מתחום פיתוח משאבים, ולכן חשוב שאיש מקצוע מנוסה מתחום גיוס משבים יגיש את הבקשות לתמיכה מקרנות ואין להסתמך בזה על רואה חשבון.

שינוי מהותי נוסף עודכן לאחרונה על ידי ועדת העיזבונות, הוא שכספי התמיכה המתקבלים מוועדת העיזבונות אין בהם חשש של כפל תמיכות ואפשר לקבל מהם מימון גם עבור פרוייקט שממומן על ידי משרד ממשלתי נוסף, כל זמן שהסכום אינו עובר את מאה אחוז עלות הפעילות, לדוגמה תלמוד תורה מוסד פטור הממומן רק באופן חלקי על ידי משרד החינוך יכול לקבל השלמת מימון מוועדת העיזבונות, אך למותר לציין כי וועדה בה רוב או כל חבריה אינם שומרי תורה ומצווות לא יאשרו בקשה למימון לימוד תורה אלא אם תוגש בצורה מקצועית המדברת בטרמינולוגיה שלהם.

לכן מומלץ להגיש את הבקשות לתמיכה על ידי גורמים מקצועיים המנוסים בתחום כדי לצלוח את קבלת הקצבה ולקבל סכום מכובד, מועדי הגשת בקשות לתמיכה מוועדת העיזבונות הינם מידי שנה בחודש ינואר עם תחילת שנת כספים.

נכתב על ידי יוסף ויטמן מנכ"ל חברת 'משאבים' לגיוס משאבים לעמותות, טלפון: 03-5745060
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עודכן לאחרונה על ידי ויטמן יוסף

3 תגובות

 • שמחה מרגלית
  שמחה מרגלית חמישי, 06 מרס 2014 11:31 קישור לתגובה

  הכתבה של יוסף ויטמן נפלאה, פניתי לחברה שלו וקבלתי מהם מאות אלפי ש"ח.

  מומלץ בחום, לפנות לחברת משאבים של ויטמן יוסף

  דווח
 • שמחה שטרן
  שמחה שטרן ראשון, 05 ינואר 2014 10:47 קישור לתגובה

  3 פעמים נפסלתי על ידי ועדת העזבונות כל פעם בסיבה אחרת, למרות המאמצים הרבים שהשקעתי.

  אחרי שהתחברתי למשאבים כל שנה אנו מקבלים מהם מאות אלפי שקלים גם ממקורות נוספים שלא ידענו עליהם.

  דווח
 • חנה כהן
  חנה כהן ראשון, 05 ינואר 2014 10:34 קישור לתגובה

  אני לקוחה של חברת משאבים כבר מספר שנים וקבלתי דרכם מליוני ש"ח.

  ממליצה בחום!

  דווח
על מנת להגיב התחבר למערכת
למעלה