Menu

אינדקס ביתר


Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/index972/public_html/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 177

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/index972/public_html/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/index972/public_html/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 177

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/index972/public_html/includes/application.php on line 539

למה עמותות חרדיות לא היו זכאיות לקמחא דפסחא

משרד הרווחה עדכן שינויים מהותיים במימון פעילות קמחא דפסחא לעמותות וארגוני חסד מידי שנה - שינויים אלו יסייעו לעמותות רבות בקבלת קצבה מוגדלת לחלוקת קמחא דפסחא וסלי מזון לנזקקים 

בשנים עברו עמותות רבות התקשו לקבל מימון ממשרד הרווחה לחלוקת סלי מזון לנזקקים עקב קריטריונים ותנאי סף קשים שחלק ניכר מארגוני החסד לא עמדו בתנאי סף אלו ולכן לא קבלו את הסיוע לקמחא דפסחא ממשרד הרווחה.
לאור פנייתם של ארגוני חסד רבים למשרד הרווחה בנדון, השנה השתנו הקריטריונים לתמיכה ממשרד הרווחה לעמותות המחלקות קמחא דפסחא לנזקקים לקראת חג הפסח, בשונה משנים קודמות בהם הוענק תמיכה ממשרד הרווחה לארגוני חסד רק עבור קמחא דפסחא, השנה יקבלו העמותות סיוע גם עבור חגים נוספים במשך השנה עבור חלוקת סלי מזון לחג.
יש לציין כי שינוי נוסף משמעותי עודכן השנה בקריטריונים לתמיכה ממשרד הרווחה לארגוני חסד המחלקים קמחא דפסחא. בעבר רק ארגוני חסד שרוב ועיקר פעילותם היתה פעילות רווחה יכלו לקבל סיוע לחלוקת קמחא דפסחא ממשרד הרווחה, ולדוגמה עמותה גדולה שהחזיקה מוסד חינוכי, ובמקביל גם חילקה קמחא דפסחא לא יכלה לקבל מימון ממשרד הרווחה לקמחא דפסחא כי רוב פעילות העמותה לא היתה עבור מטרות רווחה.
אך בשנה זו שונו הקריטריונים וארגון המחלק סלי מזון או תווי קניה בהיקף של 750,000 ₪ ומעלה יוכל לקבל מימון לקמחא דפסחא ממשרד הרווחה. ארגונים שהיקף הסיוע שלהם בחלוקת מזון לנזקקים הינו פחות מ 750,000 ₪ יקבלו סיוע ממשרד הרווחה לקמחא דפסחא בתנאי שלפחות מחצית מפעילות הארגון היא בביצוע פעולות לטובתה ולרווחתה של אוכלוסיית הרווחה.
כמו"כ ארגונים המחלקים תווי קניה לנזקקים לקניית מזון לחג הפסח או לחגים נוספים יקבלו מימון מוגדל יותר ממשרד הרווחה לפעילות זו.
ממשרד הרווחה נמסר כי השנה סכום התמיכה שיקבלו העמותות עבור קמחא דפסא הוגדל באופן משמעותי כדי להיטיב ולסייע עם הנזקקים ולהקל מהנטל המונח על העמותות בחלוקת מזון לקראת חג הפסח וחגים נוספים במשך השנה.
מומלץ להגיש את הבקשות לתמיכה על ידי גורמים מקצועיים המנוסים בתחום כדי לצלוח את הבירוקרטיה הרבה של הליך קבלת ההקצבה ממשרד הרווחה ולקבל סכום מכובד.
טעות נפוצה של מנהלי עמותות היא בכך שחושבים שאם רואה החשבון של העמותה חתם על הבקשה לתמיכה או הכין אותה זה יספיק עבורם, אך אין זה כך, רואה חשבון התמחותו היא בהכנת והגשת דוחות כספיים וכל הנלווה לכך לרשויות המיסים ולגורמים הרלוונטיים, אך בדרך כלל אינו מומחה בהגשת בקשות לתמיכה לקרנות שזה הוא מקצוע נפרד וייחודי המטופל על ידי אנשי מקצוע מתחום פיתוח משאבים, ולכן חשוב שאיש מקצוע מנוסה מתחום גיוס משבים יגיש את הבקשות לתמיכה ואין להסתמך בזה על רואה חשבון.
מועד הגשת הבקשות למימון ממשרד הרווחה לקמחא דפסחא וכן עבור סלי מזון לחגים נוספים במשך השנה הוא בימים אלו בלבד, ומתאים רק לעמותות העומדות בתנאים הנ"ל ובעלי אישור ניהול תקין בתוקף.
נכתב על ידי הרב יוסף ויטמן מנכ"ל חברת משאבים לגיוס כספים לעמותות טלפון: 03-5745060
אימייל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עודכן לאחרונה על ידי ויטמן יוסף

על מנת להגיב התחבר למערכת
למעלה